thumbnailCAAC5ASG.jpg  thumbnailCATJNW8W.jpg  thumbnailCAPXT8WE.jpg  thumbnailCA9M3ITD.jpg  

thumbnailCAMKB2ZX.jpg    thumbnailCAM2RQLY.jpg

 

痛風急性發作時.來去如風.疼痛要命.

像鋼針再刺.像火盆再烤.常常半夜發作痛醒.

一般急性發作.7天就會退掉了.

誘發因素:60%喝完啤酒.

             18%吃完海鮮.

             14%吃完動物內臟.

主要是暴飲暴食.西藏那蠻多痛風患者.主要是游牧民族.大口吃肉.大碗喝酒.

    全站熱搜

    怪醫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()